ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380240
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030096
รหัส Obec 6 หลัก :
  380240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแควป่าสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhwaePaSak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกุดตาแร้ว
ตำบล :
  นาสนุ่น
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-713440
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มีนาคม 2509
อีเมล์ :
  ksschool6@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสนุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 เมษายน 2563 เวลา 15:12:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแควป่าสัก


นายศมากร เกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแควป่าสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน