ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380242
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030105
รหัส Obec 6 หลัก :
  380242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจอกวังกำแพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongjokwangkumpang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองจอก
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 13:35:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง


นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน