ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380243
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030106
รหัส Obec 6 หลัก :
  380243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องหอยพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banronghoyphatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านร่องหอย
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-760223
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/9/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:40:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา


นางบุษรา เรืองซ้อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน