ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380244
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030097
รหัส Obec 6 หลัก :
  380244
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันติธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansantitam school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านสันติธรรม
ตำบล :
  ประดู่งาม
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-700668
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09072516
อีเมล์ :
  santitam_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดู่งาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  58 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:36:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันติธรรม


นางสาวธนวรรณ จิรวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน