ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380245
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030098
รหัส Obec 6 หลัก :
  380245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่านไทรสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  danchaisamakee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านด่านไทร
ตำบล :
  ประดู่งาม
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-700667
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ประดู่งาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13:53:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี


นายวันชัย แก้วต่างสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน