ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380247
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030107
รหัส Obec 6 หลัก :
  380247
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเศรษฐี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban thung setthi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านทุ่งเศรษฐี
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-700645
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สระกรวด-ประดู่งาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:02:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี


นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน