ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380248
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  380248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวังขาม
ตำบล :
  สระกรวด
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  0818862845
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 กรกฎาคม 2501
อีเมล์ :
  Teacherwangkamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระกรวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:25:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังขามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน