ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380250
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030078
รหัส Obec 6 หลัก :
  380250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองกระจังวังไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchongkrajangwangtri
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองกระจัง
ตำบล :
  คลองกระจัง
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-700511
โทรสาร :
  056921227
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2505
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ65. กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร


นายสุทัศน์ วิเศษดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน