ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380254
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030082
รหัส Obec 6 หลัก :
  380254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN KOEKAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเกาะแก้ว
ตำบล :
  คลองกระจัง
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-921032
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/8/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 15:09:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว


นางวลัยลักษณ์ เพิ่มพูลพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน