ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380255
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  380255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองย่างทอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongyangtoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองย่างทอย
ตำบล :
  หนองย่างทอย
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2511
อีเมล์ :
  nytschool61@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองย่างทอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:46:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองย่างทอยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองย่างทอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน