ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380256
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  380256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกรังน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kokrangnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกรังน้อย
ตำบล :
  หนองย่างทอย
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-784399
โทรสาร :
  056784399
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเทพ หนองย่างทอย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองย่างทอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2560 เวลา 13:44:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย


นางสวงสุดา แก้วแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน