ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรังย้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380257
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030116
รหัส Obec 6 หลัก :
  380257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรังย้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrangyoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านรังย้อย
ตำบล :
  หนองย่างทอย
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-700602
โทรสาร :
  056811103
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/07/2509
อีเมล์ :
  banrangyoi_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พช. 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองย่างทอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 12:54:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรังย้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังย้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน