ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380258
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  380258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านด่านเจริญชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandanjaroenchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านด่านเจริญชัย
ตำบล :
  หนองย่างทอย
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  Dancharoenchaischool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองย่างทอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 18:28:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน