ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380261
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030103
รหัส Obec 6 หลัก :
  380261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสะแกลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoksakaelad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโคกสะแกลาด
ตำบล :
  ศรีเทพ
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-784333
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มกราคม 2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศรีเทพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 07:59:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด


นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน