ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงนาจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380262
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030104
รหัส Obec 6 หลัก :
  380262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงนาจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bungnajans
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านบึงนาจาน
ตำบล :
  ศรีเทพ
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056-921347
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เมื่อปี 2481
อีเมล์ :
  bungnajans@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 12:44:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงนาจาน


นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงนาจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน