ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380263
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  380263
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีเทพน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srithepnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านศรีเทพน้อย
ตำบล :
  ศรีเทพ
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  0841353387
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2503
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ศรีเทพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:49:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย


นายธานัท หงษ์โม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน