ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสนุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380264
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030089
รหัส Obec 6 หลัก :
  380264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสนุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasanun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาสนุ่น
ตำบล :
  นาสนุ่น
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  056920642
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กรกฎาคม2479
อีเมล์ :
  data.bannasanun@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสนุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:46:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสนุ่น


นางสาวนัตทยา ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสนุ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน