ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกตะขบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380266
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030091
รหัส Obec 6 หลัก :
  380266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกตะขบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHOKTAKHOP SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   21   บ้านบ้านหนองขามพัฒนา
ตำบล :
  นาสนุ่น
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 5 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  pbn3.school099@pbn3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสนุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 19:20:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกตะขบ


นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน