ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380268
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030093
รหัส Obec 6 หลัก :
  380268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาน้ำโครม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nanumkrom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาน้ำโครม
ตำบล :
  นาสนุ่น
อำเภอ :
  ศรีเทพ
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67170
โทรศัพท์ :
  0956426485
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสนุ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:34:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม


นางสาววิไล หลงใจคอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้ำโครม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน