ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380271
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  380271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaipong-Phaikwang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยโป่ง
ตำบล :
  ห้วยโป่ง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-789316
โทรสาร :
  056789316
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2495
อีเมล์ :
  hppk.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง


นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน