ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปู่จ้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380272
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030182
รหัส Obec 6 หลัก :
  380272
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปู่จ้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  poochaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านปู่จ้าว
ตำบล :
  ห้วยโป่ง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-029330
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2496
อีเมล์ :
  poochaw_2496@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 09:11:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปู่จ้าว


นายสมชาย สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปู่จ้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน