ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380274
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030165
รหัส Obec 6 หลัก :
  380274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpaktok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านปากตก
ตำบล :
  ยางงาม
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-760171
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม พ.ศ. 2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14:23:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากตก


นางสายบัว สอาดพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน