ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังเหว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380275
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030166
รหัส Obec 6 หลัก :
  380275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังเหว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanWanghew school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวังเหว
ตำบล :
  ยางงาม
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-760172
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน 2519
อีเมล์ :
  wanghew@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:04:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังเหว


นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน