ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380276
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030167
รหัส Obec 6 หลัก :
  380276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเฉลียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannachaleang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโรงบ่ม
ตำบล :
  ยางงาม
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-789320
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2556 เวลา 12:59:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง


นางวันเพ็ญ โพธิ์เหลือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน