ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวโตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380277
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030135
รหัส Obec 6 หลัก :
  380277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวโตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huatok school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหัวโตก
ตำบล :
  นาเฉลียง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-713969
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  huatok@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉลียงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:47:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวโตก


นางรับพรดี วัดมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวโตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน