ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380278
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030136
รหัส Obec 6 หลัก :
  380278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเฉลียงใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannachalieangtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาเฉลียง
ตำบล :
  นาเฉลียง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-789300
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลนาเฉลียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2560 เวลา 14:11:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้


นายโกศล สีไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน