ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน กม.30
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380279
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030162
รหัส Obec 6 หลัก :
  380279
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้าน กม.30
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Kor Mor Sam Sib
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านซับมะขามหวาน
ตำบล :
  ยางงาม
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-565417
โทรสาร :
  056-565417
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 15:33:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้าน กม.30


นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.30

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน