ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกรวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380280
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  380280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองกรวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongkrud
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองกรวด
ตำบล :
  นาเฉลียง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67220
โทรศัพท์ :
  056-783973
โทรสาร :
  086441340
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  klongkruad@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เฉลียงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14:56:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองกรวด


นางเสาวลักษณ์ วีระพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกรวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน