ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อไทย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380284
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030139
รหัส Obec 6 หลัก :
  380284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อไทย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banborthai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ่อไทย
ตำบล :
  บ่อไทย
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-916744
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:54:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อไทย


นายทรงพล มากแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อไทย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน