ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380285
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030170
รหัส Obec 6 หลัก :
  380285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโบสถ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwongbost
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังโบสถ์
ตำบล :
  วังโบสถ์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:24:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์


นายเสถียร มณีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน