ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตีบใต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380286
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030140
รหัส Obec 6 หลัก :
  380286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตีบใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  teebtai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตีบใต้
ตำบล :
  บ่อไทย
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-780237
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตีบใต้


นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตีบใต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน