ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตะกุดงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380287
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030171
รหัส Obec 6 หลัก :
  380287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตะกุดงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  takudngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านตะกุดงาม
ตำบล :
  วังโบสถ์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-780155
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 15:09:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตะกุดงาม


นายพินิจ คำนนสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน