ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380288
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030172
รหัส Obec 6 หลัก :
  380288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระหมื่นเชียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Samuenchiang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสระหมื่นเชียง
ตำบล :
  วังโบสถ์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/06/2550
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พช.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:48:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง


นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน