ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาวังแหน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380289
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030141
รหัส Obec 6 หลัก :
  380289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาวังแหน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  navanghan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านนาวังแหน
ตำบล :
  บ่อไทย
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-760142
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/06/2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังโบสถ์-บ่อไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08:44:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาวังแหน


นายสุรชัย จันทาทับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวังแหน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน