ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380290
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030173
รหัส Obec 6 หลัก :
  380290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoksa-nganakawdor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านโคกสง่า
ตำบล :
  วังโบสถ์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-780257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17052519
อีเมล์ :
  khoksanga@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 10:43:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ


นายไพบูลย์ มะโนสินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน