ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทรทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380291
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030174
รหัส Obec 6 หลัก :
  380291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทรทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaithong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านไทรทอง
ตำบล :
  วังโบสถ์
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  bansaithongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลวังโบสถ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13:45:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทรทอง


นางสาวมยุรี ปิ่นนาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน