ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380292
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030143
รหัส Obec 6 หลัก :
  380292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับกระถินทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansubkratintong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนดู่
ตำบล :
  บ่อไทย
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-760143
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มีนาคม 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านซับกระถินทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:14:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง


นายอัครพนธ์ บุญลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับกระถินทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน