ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380294
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030177
รหัส Obec 6 หลัก :
  380294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลหนองไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Nongphai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมชนที่ 9 (ไผ่เลี้ยง)
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-781744
โทรสาร :
  056-781744
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  anubannongphai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่


นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน