ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380295
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030119
รหัส Obec 6 หลัก :
  380295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankongtool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านกองทูล
ตำบล :
  กองทูล
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-782975
โทรสาร :
  056-782975
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/02/2463
อีเมล์ :
  thepdang00711@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองทูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:51:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)


นายชวน โฉมทรัพย์เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน