ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้าน กม.35
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380296
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030178
รหัส Obec 6 หลัก :
  380296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้าน กม.35
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Komo35
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านกม.35
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056781733
โทรสาร :
  056781733
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2518
อีเมล์ :
  lumwim0401@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้าน กม.35


นายเรือน สิงห์โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.35

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน