ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380302
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030118
รหัส Obec 6 หลัก :
  380302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NUMKEAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านน้ำเขียว
ตำบล :
  กองทูล
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-760230
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองทูล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 10:33:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว


นายธาตรี พรมคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน