ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380303
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030176
รหัส Obec 6 หลัก :
  380303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPHONGPHETANUSON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพงษ์เพชร
ตำบล :
  หนองไผ่
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-781950
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  phongphetanuson@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:08:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์


นายสมนึก บุญทั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน