ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380304
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030132
รหัส Obec 6 หลัก :
  380304
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantadaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าแดง
ตำบล :
  ท่าแดง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-916112
โทรสาร :
  056-916112
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  Bantadeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2560 เวลา 13:44:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าแดง


นายชีพ แก้วสุกใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน