ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380306
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  380306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเยี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thayiam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าเยี่ยม
ตำบล :
  ท่าแดง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2463
อีเมล์ :
  j_obeye@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2563 เวลา 13:13:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม


นายอังคาร สุนทรวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน