ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าสวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380307
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030130
รหัส Obec 6 หลัก :
  380307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าสวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantasavai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าสวาย
ตำบล :
  ท่าแดง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-916040
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2514
อีเมล์ :
  tawat_udom@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:45:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าสวาย


นายสากล พิมาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน