ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380310
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030131
รหัส Obec 6 หลัก :
  380310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ขอนยางขวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banraikhon-yangkhuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไร่ขอนยางขวาง
ตำบล :
  ท่าแดง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-915562
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/09/2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09:59:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง


นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน