ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380312
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030142
รหัส Obec 6 หลัก :
  380312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKOKCHARERN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกเจริญ
ตำบล :
  บ่อไทย
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-780266
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มกราคม พ.ศ.2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ่อไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2560 เวลา 14:19:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ


นายสุดเสน่ห์ ฐานะวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน