ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าด้วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380313
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030123
รหัส Obec 6 หลัก :
  380313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าด้วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthaduang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านท่าด้วง
ตำบล :
  ท่าด้วง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   7 พฤษภาคม พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  Bantaduang@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าด้วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09:23:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าด้วง


นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าด้วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน