ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380317
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030127
รหัส Obec 6 หลัก :
  380317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเฉลียงทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chaleingtong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเฉลียงทอง
ตำบล :
  ท่าด้วง
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  056-760140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 26
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าด้วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:48:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง


นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฉลียงทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน