ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1067380319
รหัส Smis 8 หลัก :
  67030145
รหัส Obec 6 หลัก :
  380319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัววัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  buawuttana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบัววัฒนา
ตำบล :
  บัววัฒนา
อำเภอ :
  หนองไผ่
จังหวัด :
  เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ :
  67140
โทรศัพท์ :
  0800281026
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
อีเมล์ :
  makamwhan_m126@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัววัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 18:26:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา


นายเฉลิม เนาว์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัววัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน